HTTP methods z Go i MongoDB - część 3 - PUT i DELETE

 | 

W poprzednich dwóch częściach cyklu nauczyliśmy się tworzyć produkty, pobierać listę produktów oraz pojedynczy produkt za pomocą ID. Poniższy wpis zademonstruje, w jaki sposób możemy zaaktualizować produkt oraz jak go usunąć, czyli poznamy metody PUT i DELETE.

HTTP methods - PUT

Aktualizacja produktu

Do aktualizacji produktu wykorzystamy wiedzę, którą zdobyliśmy do tej pory - czyli pobieranie produktu po ID.

func update(responseWriter http.ResponseWriter, request *http.Request) {
 fmt.Println(time.Now(), "Update product")

 params := mux.Vars(request)

 if !bson.IsObjectIdHex(params["id"]) {
  responseWriter.WriteHeader(404)
  return
 }

 oid := bson.ObjectIdHex(params["id"])

 product := Product{}
 product.ID = oid
 json.NewDecoder(request.Body).Decode(&product)

 session := server.GetSession()

 if error := session.DB("shopping-manager").C("products").UpdateId(oid, product); error != nil {
  responseWriter.WriteHeader(404)
  server.FinishSession(session)

  return
 }

 responseWriter.Header().Set("Content-Type", "application/json")
 responseWriter.WriteHeader(200)
 server.FinishSession(session)

 productJSON, _ := json.Marshal(product)
 fmt.Fprintf(responseWriter, "%s", productJSON)
}

Na początek wykorzystamy pakiet gorilla/mux, aby dostać się do parametrów zapytania. Następnie sprawdzamy, czy wśród parametrów znajduje się ID. Jeżeli wszystko przebiegło poprawnie, to konwertujemy ID na ObjectIdHex.

W kolejnym kroku, podobnie jak przy metodzie POST, tworzymy nasz lokalny produkt, parsujemy i dekodujemy. Otwieramy połączenie z bazą danych i dzięki metodzie UpdateId, aktualizujemy nasz produkt przesyłając kolejno oid i product.

Na koniec standardowe ustawienie nagłówków: "Content-Type", "application/json", odpowiedź 200 - OK. Zamykamy sesję i zwracamy nasz zmodyfikowany produkt w formacie JSON.

Efekt pracy w POSTMANie:

Postman - PUT method - HTTP

HTTP methods - DELETE

Usuwanie produktu

Usuwanie produktów, na podstawie naszych doświadczeń, wydaje się teraz dziecinnie proste.

func remove(responseWriter http.ResponseWriter, request *http.Request) {
 fmt.Println(time.Now(), "Remove product")

 params := mux.Vars(request)

 if !bson.IsObjectIdHex(params["id"]) {
  responseWriter.WriteHeader(404)

  return
 }

 oid := bson.ObjectIdHex(params["id"])
 session := server.GetSession()

 if error := session.DB("shopping-manager").C("products").RemoveId(oid); error != nil {
  responseWriter.WriteHeader(404)
  server.FinishSession(session)

  return
 }

 responseWriter.WriteHeader(200)
 server.FinishSession(session)
}

Metoda remove(), nie różni się niczym znaczącym od wcześniej wspomnianych metod. Całą magię wykonuje RemoveId(), gdzie jako parametr przekazujemy ObjectIdHex. Efekt naszej pracy na screenie poniżej:

Postman - DELETE method - HTTP

Podsumowanie

Powyższy wpis, to trzecia i ostatnia część cyklu HTTP methods. Praca nad tymi kilkoma endpointami dała mi wiele satysfakcji. Zdaję sobie sprawę, że wymagają one poprawy. Poszedłem na duże uproszczenia, ale ucząc się języka Go oraz MongoDB, postawiłem sobie na razie za cel: minimalną, działającą funkcjonalność. To będzie dobry wstęp do czegoś większego.


Aktualizacja 21 grudnia 2023

Od czasu powstania tego artykułu, w Go oraz MongoDB wiele się zmieniło. Używana przeze mnie paczka gopkg.in/mgo.v2 jest przestarzała. Obecnie zaleca się stosowanie nowszej i bardziej rozbudowanej paczki go.mongodb.org/mongo-driver/mongo.


Profile picture

Dawid Ryłko
Github | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko