Shopping Manager mockup

Pracuję efektywnie, jeśli mam jasno sprecyzowane cele i wymagania. Najwyższy czas skupić się nad logiką aplikacji. Poniższy wpis, to pseudo makieta konkursowego projektu Shopping Manager.

Shopping Manager – Funkcjonalność

Aplikacja Shopping Manager ma na celu pomoc w racjonalnym robieniu zakupów spożywczych, optymalizację wydatków finansowych związanych z żywieniem oraz łatwym i przejrzystym zarządzaniem listą zakupową oraz budżetem przeznaczonym na artykuły spożywcze.

Produkty

[MVP] Jednym z filarów systemu są produkty spożywcze. Będziemy mieli możliwość dodawania produktu, przeglądania listy produktów oraz oznaczania ulubionych. Będziemy mogli określić cenę produktu oraz dostaniemy informację jak cena zmieniała się w czasie.

[V2] W późniejszym etapie rozwoju aplikacji (jeżeli go doczekamy 🙂 ) lista produktów będzie zaciągana z zewnętrznej bazy, a ceny będą różne dla poszczególnych poszczególnych sklepów. Ceny powinny aktualizować się na bieżąco.

Przepisy

[MVP] Kolejny filar, to przepisy. Przepisy zawierają produkty, które są niezbędne do wykonania posiłku. Będziemy mieli możliwość tworzenia własnych przepisów, przeglądania bazy przepisów i oznaczania ulubionych. Określanie wartości energetycznej dla danego posiłku, na podstawie produktów.

Planowanie

[MVP] Określanie tygodniowego budżetu oraz określanie wielkości gospodarstwa domowego. Na tej podstawie zostaną dopasowane przepisy na najbliższy tydzień oraz stworzona lista zakupowa. Produkty długoterminowe, które nie zostaną wykorzystane w całości, będą mogły zostać wykorzystane w kolejnym planowaniu budżetu.

[V2] Dobranie odpowiedniego wzorca, aby skomponować jadłospis na podstawie naszych preferencji żywieniowych.

shopping manager

Interfejs

Interfejs użytkownika powinien być maksymalnie uproszczony. Dashboard powinien składać się z posumowania bieżącego budżetu i kolejnych list zakupowych.

W zakładce Budżet będzie możliwość zdefiniowania budżetu przeznaczonego na produkty spożywcze, sprawdzenie historii wydatków, generowanej na podstawie zatwierdzanej listy zakupowej.

Pozostałe dwie zakładki, to kolejno listy produktów i przepisów wraz z wyżej opisanymi funkcjonalnościami.

W powyższym interfejsie przydałoby się jeszcze umiejscowić gdzieś jadłospis. To miejsce na razie nie jest sprecyzowane Najdogodniejsze znajdzie się w trakcie pracy.

Podsumowanie

Opisane funkcjonalności wydają się realne do zaimplementowania, w trakcie trwania konkursu. Projekt nie wymaga ode mnie zaangażowania ponad miarę. Dowiezienie tej wersji oraz wywiązanie się z założeń opisanych w tym poście wymaga natomiast trzech rzeczy: systematyczności, systematyczności oraz… systematyczności.