Bio

Profile picture

Dawid Ryłko
Github | Twitter | Linkedin

Zdjęcie, którym znajduje się graffiti, przedstawiające czarno-biały wizerunek Charlie Chaplina oraz zawierające cytat: 'A day without laughter is a day wasted'.

Wróć na stronę główną
Copyright © 2024 Dawid Ryłko