HTTP methods z Go i MongoDB - część 2 - GET

 | 

Dobrze zaplanowana praca to podstawa. W poprzedniej części HTTP methods, nauczyliśmy się tworzyć produkty za pomocą metody POST. W tym wpisie czas na pobieranie listy produktów oraz pojedynczego produktu po ID.

Dzięki tym trzem endpointom będziemy mogli skutecznie i efektywnie rozpocząć pracę nad front-endem naszej aplikacji.

HTTP methods - GET

Do pobierania elementów z bazy MongoDB użyjemy pakietów net/http, gorilla/mux oraz mgo.v2/bson. Do przetworzenia i wyświetlenia danych przydadzą się nam dodatkowo pakiety encoding/json oraz fmt.

Pobieranie listy produktów - getAll()

Zacznijmy od pobierania listy produktów. Metoda getAll(), którą za chwilę stworzymy, umożliwi nam wyświetlenie listy wszystkich produktów. Nie skupiam się na paginacji, filtrowaniu czy sortowaniu. Podobnie jak w poprzednim wpisie, na razie interesuje mnie minimalna funkcjonalność.

func getAll(responseWriter http.ResponseWriter, request *http.Request) {
 products := Products{}

 if error := server.GetSession().DB("shopping-manager").C("products").Find(nil).All(&products); error != nil {
  responseWriter.WriteHeader(404)

  return
 }

 responseWriter.Header().Set("Content-Type", "application/json")
 responseWriter.WriteHeader(200)

 productsJSON, _ := json.Marshal(products)
 fmt.Fprintf(responseWriter, "%s", productsJSON)
}

Analogicznie, jak w poprzednim wpisie, na początku tworzymy metodę getAll(), która jako parametry przyjmuje http.ResponseWriter oraz *http.Request. Po czym, na bazie struktury Products, tworzymy lokalną zmienną o tej samej nazwie.

Całą "magię" załatwia za nas odpowiednie zapytanie do bazy danych:

server.GetSession().DB("shopping-manager").C("products").Find(nil).All(&products)

Korzystamy ze stworzonego wcześniej lokalnego pakietu server i metody GetSession. Całość bazuje na pakiecie mgo.v2. Po otwarciu sesji, wybraniu bazy danych oraz kolekcji, używamy metod Find i All, by wylistować wszystkie elementy z kolekcji.

Dodajemy jeszcze warunek, że jeżeli niczego nie znajdziemy, to endpoint odpowie nam statusem 404 - NOT FOUND. W przeciwnym wypadku standardowa odpowiedź, czyli 200 - OK wraz z nagłówkiem "Content-Type", "application/json".

Na koniec zaprezentujmy wynik naszej pracy w formacie JSON, w czym pomoże nam metoda Marshal z pakietu encoding/json. Pamiętajmy o użyciu blank identifier.

Prezentacja odpowiedzi w Postmanie:

Postman - GET method - HTTP

Pobieranie produktu po ID - get()

Pobieranie produktu po ID jest analogiczne jak powyższy przykład.

func get(responseWriter http.ResponseWriter, request *http.Request) {
 params := mux.Vars(request)
 oid := bson.ObjectIdHex(params["id"])
 product := Product{}

 if error := server.GetSession().DB("shopping-manager").C("products").FindId(oid).One(&product); error != nil {
  responseWriter.WriteHeader(404)

  return
 }

 responseWriter.Header().Set("Content-Type", "application/json")
 responseWriter.WriteHeader(200)

 productJSON, _ := json.Marshal(product)
 fmt.Fprintf(responseWriter, "%s", productJSON)
}

Potrzebujemy dodatkowo pobrać odpowiedni ID. Z pomocą przychodzi nam, znana już paczka, gorilla/mux. Za pomocą metody Vars jesteśmy w stanie stworzyć obiekt params. Następnie zwracamy ObjectId w postaci hexa.

Przygotowana przez nas zmienna oid pozwoli nam na przeszukanie kolekcji za jej pomocą. Zakładając, że ID w bazie są unikalne, używamy metody FindId, gdzie jako parametr przekazujemy oid, a następnie wyciągamy znaleziony produkt.

Warto przy tej okazji pokazać, jak zbudowany jest nasz endpoint:

server.Router.HandleFunc("/product/{id}", get).Methods("GET")

Na koniec, standardowo, odpowiedź z Postmana:

Postman - GET by ID method - HTTP

Podsumowanie

Po pierwszych dwóch tygodniach pracy z językiem Go jestem bardzo zadowolony z jej efektów. Pisanie w tym języku jest bardzo szybkie i efektywne. W miarę poznawania kolejnych pakietów, odkrywając strukturę języka i poznając dobre praktyki, mam wrażenie, że język ten został napisany specjalnie dla mnie. Tym nieskromnym stwierdzeniem zamykam, na tydzień, pracę nad backendem mojej konkursowej aplikacji Shopping Manager.


Aktualizacja 21 grudnia 2023

Od czasu powstania tego artykułu, w Go oraz MongoDB wiele się zmieniło. Używana przeze mnie paczka gopkg.in/mgo.v2 jest przestarzała. Obecnie zaleca się stosowanie nowszej i bardziej rozbudowanej paczki go.mongodb.org/mongo-driver/mongo.


Profile picture

Dawid Ryłko
Github | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko