HTTP methods z Go i MongoDB - część 1 - POST

 | 

W poprzednich dwóch częściach było małe co nieco o języku GO oraz MongoDB. Czas scalić te dwie odrębne do tej pory funkcjonalności za pomocą HTTP methods. Czas na poznanie pierwszej z nich, czyli metody POST.

HTTP methods - POST

Stworzenie endpointu w Go, dzięki któremu będziemy mogli zapisać nasze produkty do bazy danych MongoDB, można podzielić na cztery etapy: tworzenie obiektu, przygotowanie obiektu, otworzenie połączenia z bazą danych oraz zapis do bazy. Poniżej przedstawiam całą metodę create(). Na razie nie skupiam się nad optymalizacją czy walidacją. Chcę po prostu, aby metoda robiła dokładnie to, co sobie założyłem, czyli żeby działała.

func create(responseWriter http.ResponseWriter, request *http.Request) {
  product := Product{}

  json.NewDecoder(request.Body).Decode(&product)
  product.ID = bson.NewObjectId()

  server.GetSession().DB("shopping-manager").C("products").Insert(product)

  responseWriter.Header().Set("Content-Type", "application/json")
  responseWriter.WriteHeader(201)

  productJSON, _ := json.Marshal(product)
  fmt.Fprintf(responseWriter, "%s", productJSON)
}

Opis działania

Z pomocą pakietu net/http tworzymy metodę create, która jako parametry otrzymuje http.ResponseWriter i *http.Request. Następnie, na podstawie struktury Product, tworzymy lokalny byt o tej samej nazwie.

Dzięki pakietowi encoding/json mamy możliwość stworzenia dekodera i zdekodowania naszego produktu, poprzez przekazanie adresu naszego produktu. Z kolei biblioteka gopkg.in/mgo.v2/bson pozwala nam stworzyć unikalny klucz ID, który dołączamy do produktu.

Sesję z bazą danych otwieramy poprzez wcześniej przygotowaną metodę GetSession z lokalnego pakietu service. Wybieramy bazę i kolekcję i dodajemy produkt.

Pamiętajmy o nagłówkach:

responseWriter.Header().Set("Content-Type", "application/json")

oraz o odpowiedzi:

responseWriter.WriteHeader(201)

Teraz możemy zenkodować obiekt i przygotować do wyświetlenia. Przy tworzeniu obiektu wykorzystamy blank identifier. Do wysłania danych wykorzystamy znany już pakiet fmt, a właściwie metodę Fprintf.

Podsumowanie

Endpoint działa poprawnie, co prezentuje screen z Postmana zamieszczony poniżej. Jak wspominałem wcześniej, brakuje walidacji, brakuje również testów. Zależało mi tylko na napisaniu działającej metody, która skomunikuje moje API z bazą danych. Na usprawnienia i refaktoryzację przyjdzie czas później.

Postman - POST method - HTTP

Super, że aktualizujesz swój artykuł, to zawsze świetny sposób na utrzymanie jego wartości dla czytelników. Możesz dodać dopisek mniej więcej w ten sposób:


Aktualizacja 21 grudnia 2023

Od czasu powstania tego artykułu, w Go oraz MongoDB wiele się zmieniło. Używana przeze mnie paczka gopkg.in/mgo.v2 jest przestarzała. Obecnie zaleca się stosowanie nowszej i bardziej rozbudowanej paczki go.mongodb.org/mongo-driver/mongo.


Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko