Angular 2 - Angular CLI - pierwsze kroki

 | 

Szybki i przyjemny frontend aplikacji internetowej, to marzenie wielu deweloperów. Naprzeciw oczekiwaniom programistów wyszedł Google z produktem Angular CLI. Dedykowany command-line interface ma jedno zasadnicze zadanie, przyspieszyć i maksymalnie uprościć pracę w standardowych czynnościach związanych z tworzeniem i zarządzaniem projektem.

Instalacja Angular CLI

Pierwszy etap pracy z Angular CLI to globalne zainstalowanie paczki @angular/cli przez npm:

npm install -g @angular/cli
Angular CLI - version

Jeżeli wszystko przebiegło pomyślnie, odpalenie komendy ng help powinno wyświetlić obszerną pomoc. Już na tym etapie możemy zauważyć, że prefiks ng został zarezerwowany właśnie na potrzeby Angular CLI.

Pierwszy projekt

Gdy mamy zainstalowaną paczkę @angular/cli, nic nie stoi na przeszkodzie, by szybko stworzyć własny projekt. Do tego celu wykorzystamy komendę ng new my_project, gdzie zamiast my_project podajemy nazwę naszego projektu.

Przy tej okazji warto zaznaczyć, że Angular CLI ma wobec nas kilka wymagań odnośnie nazwy projektu:

New project names must start with a letter, and must contain only alphanumeric characters or dashes. When adding a dash the segment after the dash must also start with a letter.

Nazwa projektu musi zaczynać się od litery, może się składać tylko ze znaków alfanumerycznych lub myślników. Po myślniku CLI oczekuje wyłącznie litery.

Angular CLI - new project

Jeżeli wszystko przebiegło w porządku nasz projekt powinien wyglądać mniej więcej tak:

-rw-r--r--  1 dawid staff  1093 19 mar 18:35 README.md
drwxr-xr-x  5 dawid staff  170 19 mar 18:35 e2e
-rw-r--r--  1 dawid staff  1240 19 mar 18:35 karma.conf.js
drwxr-xr-x 744 dawid staff 25296 19 mar 18:36 node_modules
-rw-r--r--  1 dawid staff  1213 19 mar 18:35 package.json
-rw-r--r--  1 dawid staff  756 19 mar 18:35 protractor.conf.js
drwxr-xr-x  14 dawid staff  476 19 mar 18:35 src
-rw-r--r--  1 dawid staff  385 19 mar 18:35 tsconfig.json
-rw-r--r--  1 dawid staff  2710 19 mar 18:35 tslint.json

Tip

Angular CLI domyślnie tworzy nam style w formacie CSS. Jeżeli wolimy pracować np. z językiem SASS, nic nie stoi na przeszkodzie. Możemy to ustalić już na poziomie tworzenia projektu, deklarując parametr --style. Pełną listę opcjonalnych parametrów znajdziecie w oficjalnej dokumentacji.

Angular CLI - version

Uruchomienie serwera

Aby uruchomić stworzone przez nas środowisko, należy wpisać w konsoli komendę ng serve. Nasz projekt zostanie zbudowany, a aplikacja zostanie wystawiona pod zdefiniowanym przez nas adresem (domyślnie localhost:4200).

Angular CLI - server run

Aplikacja będzie działać do momentu wyłączenia jej przez nas.

Tworzenie komponentu / modułu / dyrektywy / etc

Sercem stworzonego przez nas projektu jest folder src/app. Początkowo znajduje się tam app.component.ts, app.module.ts oraz plik z widokiem, style oraz testy.

Dodanie nowego komponentu czy modułu jest banalnie proste. Wystarczy, że w konsoli wpiszemy ng generate lub w skrócie ng g, a następnie nazwę tego, co chcemy stworzyć.

Angular CLI rozróżnia następujące funkcjonalności:

| | | | --------- | --------------------------------- | | Component | ng g component my-new-component | | Directive | ng g directive my-new-directive | | Pipe | ng g pipe my-new-pipe | | Service | ng g service my-new-service | | Class | ng g class my-new-class | | Guard | ng g guard my-new-guard | | Interface | ng g interface my-new-interface | | Enum | ng g enum my-new-enum | | Module | ng g module my-module |

Podsumowanie

Angular CLI to przyjazne narzędzie, które wspomaga pracę nad frontendem aplikacji tworzonych w Angularze. Jest bardzo intuicyjny i wygodny w użytkowaniu. Największego boosta dostajemy na samym początku, kiedy wszystko dostajemy podane na tacy.

Angular CLI - working app

Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko