Flexbox Layout - część 2 - children items

 | 
Równo poukładane książki na półkach w bibliotece. Photo by Eilis Garvey on Unsplash.

Rozdysponowanie elementów wewnątrz kontenera wcale nie jest takie proste. Czas na drugi wpis z serii Flexbox Layout, tym razem poświęcony potomkom kontenera - czyli children items.

Artykuł stanowi kontynuację serii. Pierwszy artykuł możesz przeczytać, klikając w: Flexbox Layout - część 1 - parent container.

Flex children - kontener nadrzędny z kontenerami w środku. Czerwony tekst 'Potomkowie', z którego wychodzą cztery czerwone strzałki skierowane na kontenery w środku.

Flex items to wszystkie obiekty wewnątrz kontenera z zadeklarowaną wartością flex. To właśnie operacje na potomkach oraz przypisanie im odpowiednich styli sprawiają, że cały układ zachowa się w możliwie najlepszy (co za tym idzie najbardziej optymalny) sposób.

Właściwości potomka (children items)

Flexbox Layout - Order

.item {
  order: NUMBER; /* default 0 */
}
Flex order - przedstawiona została kolejność kontenerów flexbox: (1, 2, 3, 4), (1, 1, 1, 2), (-2, -1, 0, 6), (1, 2, 3, 4).

Standardowo elementy w kontenerze są ułożone w kolejności występowania w pliku HTML. Kolejnością można jednak bez problemu sterować poprzez zastosowanie właściwości order.

Flexbox Layout - Flex grow

.item {
  flex-grow: NUMBER; /* default 0 */
}

Właściwość flex-grow umożliwia elementom powiększenie się, jeśli tego potrzebują. Przedstawiona właściwość przyjmuje wartość numeryczną. Wartość ta jest proporcją, zadeklarowanego dla elementu miejsca, względem całego wykorzystanego miejsca wewnątrz kontenera flex.

Flex grow - przedstawiona została szerokość kontenerów flexbox. W pierwszym rzędzie kontenery mają taką samą szerokość (1). W drugim rzędzie jeden kontener jest dwa razy szerszy (2) niż pozostałe (1).

Jeśli wszystkim elementom wewnątrz kontenera zostanie przyporządkowana właściwość flex-grow: 1, to kontener rozdysponuje miejsce w taki sposób, aby wszystkie elementy dostały tyle samo miejsca. Jeśli zadeklarujemy wybranemu elementowi flex-grow: 2, a pozostałym flex-grow: 1, to wybrany element dostanie dwie wartości przypadające z podziału.

Ujemne wartości zostają oznaczone jako błędne.

Flexbox Layout - Flex shrink

.item {
  flex-shrink: NUMBER; /* default 1 */
}

Właściwość flex-shrink pozwala elementom na zmniejszanie się, jeśli jest to potrzebne.

Ujemne wartości zostają oznaczone jako błędne.

Flexbox Layout - Flex basis

.item {
  flex-basis: auto | SIZE; /* default auto */
}

Podstawową wielkość elementu wewnątrz flexible container uzyskujemy dzięki właściwości flex-basis. Brak zadeklarowanej wartości oznacza przyjęcie domyślnej - czyli auto. Inne wykorzystanie tej właściwości to podanie długości - np. 200px, 20em, 20% itp.

Flexbox Layout - Flex

.item {
  flex: none | [ FLEX_GROW FLEX_SHRINK || FLEX_BASIS];
}

flex jest skrótem dla flex-grow, flex-shrink oraz flex-basis. Wg rekomendacji W3C zaleca się używanie właśnie tej właściwości, zamiast deklarowania wszystkich powyższych. Ponadto, przy niezadeklarowaniu wszystkich właściwości, skrót flex uzupełnia je automatycznie (kolejno 0 1 auto).

Kolejny wpis z tej serii poświęcony będzie wyrównaniu kontenera i elementów znajdujących się wewnątrz niego.


Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko