Flexbox Layout – część 2 – children items

CSS3Rozdysponowanie elementów wewnątrz kontenera wcale nie jest takie proste. Czas na drugi wpis z serii Flexbox Layout, tym razem poświęcony potomkom kontenera – czyli children items.

Artykuł stanowi kontynuację serii. Pierwszy artykuł możesz przeczytać, klikając w: Flexbox Layout – część 1 – parent container.

Flexbox Layout - Flex itemsFlex items to wszystkie obiekty wewnątrz kontenera z zadeklarowaną wartością flex. To właśnie operacje na potomkach oraz przypisanie im odpowiednich styli sprawiają, że cały układ zachowa się w możliwie najlepszy (co za tym idzie najbardziej optymalny) sposób.

Właściwości potomka (children items)

Flexbox Layout – Order

Flexbox Layout - Flex orderStandardowo elementy w kontenerze są ułożone w kolejności występowania w pliku HTML. Kolejnością można jednak bez problemu sterować, poprzez zastosowanie właściwości order.

Flexbox Layout – Flex grow

Właściwość flex-grow umożliwia elementom powiększenie się,  jeśli tego potrzebują. Przedstawiona właściwość przyjmuje wartość numeryczną. Wartość ta jest proporcją, zadeklarowanego dla elementu miejsca, względem całego wykorzystanego miejsca wewnątrz kontenera flex.

Flexbox Layout - Flex growJeśli wszystkim elementom wewnątrz kontenera zostanie przyporządkowana właściwość flex-grow: 1,  to kontener rozdysponuje miejsce w taki sposób, aby wszystkie elementy dostały tyle samo miejsca. Jeśli zadeklarujemy wybranemu elementowi flex-grow: 2, a pozostałym flex-grow: 1, to wybrany element dostanie dwie wartości przypadające z podziału.

Ujemne wartości zostają oznaczone jako błędne.

Flexbox Layout – Flex shrink

Właściwość flex-shrink pozwala elementom na zmniejszanie się, jeśli jest to potrzebne.

Ujemne wartości zostają oznaczone jako błędne.

Flexbox Layout – Flex basis

Podstawową wielkość elementu wewnątrz flexible container uzyskujemy dzięki właściwości flex-basis. Brak zadeklarowanej wartości oznacza przyjęcie domyślnej – czyli auto. Inne wykorzystanie tej właściwości, to podanie długości – np 200px, 20em, 20% itp.

Flexbox Layout – Flex

flex jest skrótem dla flex-grow, flex-shrink oraz flex-basis. Wg rekomendacji W3C zaleca się używanie właśnie tej właściwości, zamiast deklarowania wszystkich powyższych. Ponadto przy niezadeklarowaniu wszystkich właściwości, skrót flex uzupełnia je automatycznie (kolejno 0 1 auto).

Kolejny wpis z tej serii poświęcony będzie wyrównaniu kontenera i elementów znajdujących się wewnątrz niego.