ECMAScript 2016 - ES7 - zaczynamy!

 | 
Logo EcmaScript 2016 - ES7 - Standard języka skryptowego JavaScript wprowadzony w roku 2016.

ECMAScript to standard programistyczny i wyrocznia dla wielu języków skryptowych (m.in. JavaScriptu). Ukończony w czerwcu tego roku ECMAScript 2016 (ES7) jest najnowszą wersją owych standardów. Póki co pozostaje tylko ciekawostką i punktem zaczepnym dla geeków programowania.

Mimo, że poprzednia wersja ECMAScript została wydana już rok temu, to do tej pory nie doczekała pełnego wsparcia ze strony przeglądarek. Kod jest najczęściej przetwarzany do wersji ES5, która zapewnia, większą stabilność aplikacji.

ECMAScript 2016 compatibility table

ES7 - szybki przegląd

Wersja siódma standardu, znana pod oficjalną nazwą ECMAScript 2016 została sfinalizowana w czerwcu tego roku. Nie wnosi ona tak ogromnych zmian jak poprzednia wersja, nie ma tutaj tak przełomowych rozwiązań jak na przykład arrow function (=>). Są za to proste rozwiązania, które z łatwością będzie można wykorzystać w codziennej pracy. Wyjście specyfikacji ES7 jest także odpowiedzią na błędy zgłaszane prze community. Trend wyraźnie wskazuje na to, iż wpierw należy zapewnić pełne wsparcie przeglądarek oraz rozwiązać istniejące problemy, a dopiero później wprowadzać kolejne nowinki.

ECMAScript 2016 - Features

Dobrą wiadomościa dla ludzi zagubionych w czeluściach JavaScriptu jest fakt, że wersja ECMAScript 2016 wprowadza tylko dwie zasadnicze zmiany: Array.prototype.includes() oraz exponentiation operator (**).

Array.prototype.includes()

Metoda includes() sprawdza czy tablica zawiera zadany element.

Array.prototype.includes(value);
[1, 2, 3].includes(2); // true
[1, 2, 3].includes(4); // false
[1, 2, 3].includes(3, 3); // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Exponentiation operator (**)

Exponentation operator zwraca taki sam wynik jak znana wszystkim metoda Math.pow(x, y). Pierwszy argument zostaje podniesiony do potęgi, która jest zadeklarowana w drugim argumencie.

2 ** 3; // 8
3 ** 2; // 9
3 ** 2.5; // 15.588457268119896
10 ** -1; // 0.1
NaN ** 2; // NaN

2 ** (3 ** 2); // 512
2 ** (3 ** 2); // 512
(2 ** 3) ** 2; // 64

Dokąd zmierzamy

Mnogość zmian oraz szeroki wachlarz możliwości jakie daje ECMAScript 6 budzi różnorakie emocje. Sceptycy twierdzą, że jest to przerost formy nad treścią i JS nigdy nie zostanie "prawdziwym" językiem programowania. Innych z kolei przeraża ogrom zmian. Ludzie związani z szeroko rozumianym front-endem często zaś popadają w huraoptymizm widząc jakie możliwości dają coraz to nowsze wersje specyfikacji ECMA. Pamiętajmy jednak o tym, że tak długo jak przeglądarki nie będą w stu procentach kompatybilne ze standardem, tak długo nie będziemy mogli korzystać z dobrodziejstw jakie zostają na dostarczone (chyba, że bezustannie będziemy korzystać z kompilatorów).

Źródła


Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko