Flexbox Layout - część 1 - parent container

 | 
Zdjęcie niezgrabnie ustawionych pudełek, które zaraz się przewrócą, na tle fioletowych drzwi. Photo by Curology on Unsplash.

Witryny i strony internetowe oparte na statycznych elementach blokowych powoli przechodzą do lamusa. Czy to koniec deklarowania kontenerów z właściwością float oraz clear? Częściowo tak, CSS3 wprowadza Flexbox Layout, który wspomaga lepsze zarządzanie elementami i łatwiejsze konstruowanie stron.

Flexbox Layout (Flexible Box wg W3C recommendation, z 1 marca 2016 roku) to moduł, który zapewnia efektywniejszy, a co za tym idzie skuteczniejszy sposób na zarządzanie wyrównaniem, rozkładem elementów wewnątrz kontenerów, przestrzenią wokół nich oraz samymi kontenerami. Przydatne jest to zwłaszcza wtedy, gdy wielkość elementu jest nieznana lub generowana jest w sposób dynamiczny.

Głównym założeniem układu flex jest nadanie elementom możliwości zmiany szerokości, wysokości oraz rozmieszczenia w różnych konfiguracjach. Wszystkie te operacje wykonywane są w celu najlepszego zagospodarowania dostępnej przestrzeni, co ma poprawić widoczność oraz dostępność potrzebnych części na różnych rozdzielczościach ekranu.

Właściwości rodzica (kontener)

Flex container - kontener nadrzędny z kontenerami w środku. Czerwony tekst 'Kontener', z którego wychodzi czerwona strzałka skierowana na kontener nadrzędny.

Flexbox Layout - Display

.container {
  display: flex | inline-flex;
}

W ten sposób definiujemy elastyczny kontener (inline lub block) w zależności od podanej wartości. Wszystkie dzieci mogą odziedziczyć zadeklarowaną wartość flex.

Flexbox Layout - Flex direction

.container {
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;
}

Właściwość flex-direction deklaruje kierunek rozmieszczenia elementów w pojemniku. W anglojęzycznej nomenklaturze używa się określenia main-axis (główna oś).

Właściwość może przyjąć następujące wartości (przy direction: ltr):

Flex direction - pokazano cztery opcje właściwości flex-direction: row - od lewej do prawej; row-reverse - od prawej do lewej; column - z góry do dołu; column-reverse - z dołu do góry.
  • row - (wartość domyślna) - rząd od lewej do prawej
  • row-reverse - rząd od prawej do lewej
  • column - kolumna z góry do dołu
  • column-reverse - kolumna z dołu do góry

Flexbox Layout - Flex wrap

.container {
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;
}

Domyślnie Flex próbuje zmieścić wszystkie elementy zależne w jednej linii. W zależności od potrzeby można sterować tą właściwością za pomocą deklaracji flex-wrap.

Flex wrap - rząd kontenerów zaczyna zawijać się w drugi rząd, przez co otrzymujemy dwa rzędy kontenerów.

Niezadeklarowanie właściwości flex-wrap jest równoznaczne z przybraniem domyślnej wartości nowrap. Jeżeli chcemy rozbić elementy na kolejne linie należy zadeklarować wartość wrap lub wrap-reverse, w zależności od potrzeby.

Flexbox Layout - Flex flow

.container {
  flex-flow: FLEX_DIRECTION FLEX_WRAP;
}

Łączy flex-direction i flex-wrap w jedną właściwość.


Profile picture

Dawid Ryłko
Github | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko