Angular 2 – Reactive Forms – wprowadzenie do formularzy

 | 

Angular 2 pozwala nam na stworzenie dwóch rodzajów formularzy: reactive forms (zwane też model-driven forms) i template-driven forms. Oba rodzaje znajdują się w bibliotece @angular/forms. W tym wpisie przyjrzymy się pierwszej z technik tworzenia formularzy, czyli reactive forms.

Reactive forms

Reactive forms, jak sama nazwa wskazuje, wspomagają reaktywny styl budowania aplikacji. Formularze tworzy się w wygodny i szybki sposób. Łatwo też możemy nimi zarządzać, bezpośrednio w klasie komponentu.

Reactive forms

Poprzez formularze reaktywne stworzone zostaje swoiste drzewo. Dzięki temu zarządzanie, nawet najbardziej skomplikowanymi formularzami, staje się dużo prostsze.

With reactive forms, you create a tree of Angular form control objects in the component class and bind them to native form control elements in the component template, using techniques described in this guide.

Klasy

W formularzach w Angular 2 możemy wyodrębnić podstawowe klasy: FormControl i FormGroup.

FormControl

FormControl jest podstawowym bytem formularza. Pozwala na śledzenie zmian oraz na walidację pojedynczego pola formularza.

Przykład:

this.sampleControl = new FormControl('Test control');

FormGroup

FormGroup to grupa instancji FormControl. Również pozwala na śledzenie zmian oraz walidację w ramach grupy.

Przykład:

this.sampleGroup = new FormGroup({
  sampleControl: new FormControl('Test control'),
  sampleSecondControl: new FormControl('Test second control'),
});

Dodatkowe

Ponadto, w Angular 2 przygotowano klasę FormArray. Umożliwia operowanie na indeksach tablicowych przy tworzeniu formularza. Specyfikacja wyróżnia jeszcze abstrakcyjną klasę AbstractControl.

Form Builder

Do przyspieszenia pracy znakomicie nadaje się FormBuilder. Klasa ta pozwala ograniczyć powtórzenia kodu oraz poprawić jego czytelność.

Co dalej

W kolejnym wpisie wprowadzimy teorię w ruch i zbudujemy reaktywny formularz w aplikacji Shopping Manager. Do zbudowania wykorzystamy komponenty wspomniane w dzisiejszym wpisie.

Źródła


Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko