Chatbot, Wit.ai - tworzenie chatbota - Wit Node.js SDK

 | 

Dzisiaj już trzeci wpis z serii Wit.ai. Tym razem zajmiemy się tworzeniem chatbota w Node.js. Przy tej okazji zapoznamy się z Wit Node.js SDK i zbudujemy aplikację, która wyświetli artykuł o szukanej osobie w Wikipedii.

Wit Node.js SDK - przygotowanie środowiska

Instalacja

Instalacja Wit Node.js SDK przebiega w standardowy sposób. Do instalacji używamy npm:

npm install --save node-wit

Jeżeli wszystko przebiegnie pomyślnie, zostanie stworzony folder node_modules, a w nim znajdować się będzie zainstalowana paczka.

Require

Możemy teraz, w głównym katalogu, stworzyć plik index.js. Tam z kolei dodajemy potrzebne zależności:

const Wit = require('node-wit').Wit;
const interactive = require('node-wit').interactive;

W tym tutorialu skorzystamy z Wit oraz interactive, więc dodajemy tylko te zależności.

Połączenie z Wit.ai API

Access token

Na początku musimy pobrać access token. Będziemy przekazywać go jako parametr przy uruchamianiu aplikacji. Unikniemy w ten sposób zaszycia naszego tokenu w kodzie. Do wydobycia tokenu użyjemy node'owego process.

const accessToken = (() => {
 if (process.argv.length !== 3) {
  process.exit(1);
 }

 return process.argv[2];
})();

Tworzenie instancji Wit

Teraz możemy stworzyć nową instancję Wit. W tym celu dodajemy do naszego kodu następujące dwie linijki:

const client = new Wit({ accessToken, actions });
interactive(client);

Jak widzimy powyżej, tworząc instancję Wit, przekazujemy wcześniej utworzony accessToken. Dopisujemy od razu actions, które utworzymy za chwilę.

Akcje

Nasz chatbot do poprawnego działania potrzebuje jeszcze akcji. Do zapewnienia podstawowej komunikacji z Wit.ai API potrzebujemy w naszym przypadku dwóch akcji:

 • send - wbudowana akcja Wit.ai, przyjmuje dwa parametry: request i response,
 • findPerson - zdefiniowana przez nas akcja.

Zadeklarujmy więc akcje w naszym programie:

const actions = {
 send(request, response) {
  console.log('request', request);
  console.log('response', response);
 },
 findPerson({ context, entities }) {
  console.log('context', context);
  console.log('entities', entities);
 },
};

Testując naszą aplikację, możemy zobaczyć od podszewki, w jaki sposób działa Wit.ai.

Przykładowe wykorzystanie

Aby na tym poziomie nasz chatbot miał już jakąś funkcjonalność, sparsujemy wyodrębnione dane i sprawdzimy, czy na temat danej osoby znajduje się artykuł w Wikipedii.

Do tego celu wykorzystamy opn. Instalujemy paczkę przez npm.

npm install --save opn

Dodajemy opn do projektu:

const opn = require('opn');

Na koniec pozostało jeszcze zmodyfikowanie metody findPerson:

findPerson({ context, entities }) {
 const fullName = entities.fullName[0].value;
 const url = 'https://pl.wikipedia.org/wiki/' + fullName.replace(' ', '_');

 if (fullName) {
  context.fullName = fullName;
  opn(url, { wait: false });
 } else {
  console.error('Nie zrozumiałem.');
 }

 return context;
}

Test

Pozostało nam przetestować działanie aplikacji node.js. W tym celu wykorzystamy terminal:

Wit Node.js SDK

W terminalu otrzymaliśmy informację (zadeklarowaną w poprzednim wpisie o Wit.ai). Dodatkowo w prosty sposób sprawdzimy, czy na temat danej osoby znajduje się artykuł na Wikipedii.

Adam Małysz wiki Dawid Ryłko wiki

Podsumowanie

W tym wpisie zapoznaliśmy się z Wit Node.js SDK i zbudowaliśmy prostą aplikację w Node.js. Kolejny wpis tej serii poświęcimy na rozbudowanie naszego chatbota.

Dodatkowo cały kod z tego tutorialu do tworzenia chatbota można pobrać z mojego repozytorium na GitHubie.


Profile picture

Dawid Ryłko
Digital Persona | GitHub | Twitter | Linkedin

Copyright © 2024 Dawid Ryłko