CORS – golang – gorilla/handlers

Dzisiejszy wpis został wymuszony przez zaistniałą sytuację. Powrócił bowiem jak bumerang problem, który zignorowałem wcześniej. Stąd też rozprawka zatytułowana: CORS – golang, która jest opisem problemu z Cross-Origin Resource Sharing na serwerze w języku Go.

Trochę teorii

CORS (Cross-Origin Resource Sharing) to technologia pozwalająca na wykonywanie asynchronicznych zapytań do każdego miejsca w sieci. Warunek jest jeden, musimy dostać zgodę na używanie zasobów tego miejsca.

Cross-origin resource sharing (w skrócie CORS) – mechanizm umożliwiający współdzielenie zasobów pomiędzy serwerami znajdującymi się w różnych domenach. Ściślej rzecz biorąc chodzi o możliwość wykonywania żądań AJAX między takimi serwerami przy zachowaniu pewnych ograniczeń co do dopuszczalnego źródła żądania. – za wikipedią

CORS – goolang

U mnie problem wystąpił w momencie wysyłania danych z formularza na wcześniej przygotowany endpoint.

CORS - golang - 404 Not found

Nasze zapytanie zostaje przerwane w momencie wysyłania OPTIONS, dostajemy status 404 Not Found. Dodatkowo w konsoli dostajemy poniższy komunikat:

XMLHttpRequest cannot load http://localhost:8001/product. Response to preflight request doesn't pass access control check: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. Origin 'http://localhost:4200' is therefore not allowed access. The response had HTTP status code 404.

Diagnoza

Błąd ewidentnie wskazuje na problem z CORSem. W celu przyspieszenia pracy nad API, poszedłem na pewne uproszczenia w konfiguracji. Dla przypomnienia start mojego serwera, bez ceregieli, wyglądał następująco:

http.ListenAndServe(":8001", Router)

gorilla/handlers

Na ratunek, przyszła biblioteka gorilla/handlers. Jak nazwa wskazuje, jest to zbiór handlerów do pakietu net/http. Użycie jest bardzo proste i intuicyjne.

Instalujemy bibliotekę:

go get github.com/gorilla/handlers

Po imporcie i wpięciu w serwer już widać różnicę. Zmienił się status na 403 Forbidden.

CORS - golang - 403 Forbidden

Teraz wystarczy ustawić minimalne wymagane nagłówki i problem zażegnany:

CORS - golang - 200 OK